DELICATE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Delicate là gì

*
*
*

delicate
*

delicate /"delikit/ tính từ tkhô nóng nhã, thanh khô tú, thánh thúdelicate features: đường nét phương diện tkhô hanh tú mỏng dính manh, mhình ảnh khhình họa, mhình họa dẻ; dễ dàng vỡ (vật thuỷ tinch...)delicate health: sức khoẻ mỏng manhdelicate china-ware: đồ gia dụng sứ dễ vỡ tinc vi, tinc xảo, tinc tế; khôn khéo, nhẹ nhàng; mượt mạia delicate hand: bàn tay mềm mạia very delicate operation: (y học) một ca phẫu thuật rất tinch vito give sầu a delicate him: lưu ý khéo, đề cập khéo tế nhị, cực nhọc xửa delicate subject: vụ việc tế nhịa delicate stituation: yếu tố hoàn cảnh cực nhọc xử lịch thiệp, khéo (trong phương pháp đối xử), lịch thiệp, tế nhị, ý tứ dịu, nhạt, phơn phớt (màu)a delicate colour: color prộng phớt nhạy cảm, thính, nhạya delicate ear: tai thínha delicate balance: cân nhạy ngon; tkhô giòn cảnhdelicate food: món ăn uống tkhô nóng cảnh mến yêu kính yêu, cảnh vẻ, yểu điệu, ẻo lả mềm yếudelicate living: lối sinh sống chình họa vẻdelicate upbringing: giải pháp dạy dỗ thương cảm chiều chuộng (thơ ca) vui hí hửng, vui say đắm, khoái trí
*

*

Xem thêm: " Fluorescent Là Gì - Nghĩa Của Từ Fluorescent

*

delicate

Từ điển Collocation

delicate adj.

VERBS be, feel, look The glasses looked very delicate. Her bones felt as delicate as a bird"s. | become

ADV. extremely, very | quite, rather, somewhat a rather delicate child This is a somewhat delicate subject. | surprisingly He had a surprisingly delicate touch. | politically a politically delicate situation

Từ điển WordNet


adj.

exquisitely fine and subtle & pleasing; susceptible to lớn injury

a delicate violin passage

delicate china

a delicate flavor

the delicate wing of a butterfly

marked by great skill especially in meticulous technique

a surgeon"s delicate touch

of an instrument or device; capable of registering minute differences or changes precisely

almost undetectable with even the most delicate instruments


English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: dainty fine fragile frail light mild sensitive sầu soft tenderant.: coarse crude gross indelicate rude