Disk là gì

cho tớ hỏi mẫu % DISK vào task manager tức là gì. % quá cao thì gồm sao ko ạView attachment 2854229
Disk 0 là ổ đĩa hdd bên trên máy tính của người sử dụng kia.% cao hay không còn tùy ở trong bạn gồm đã sử dụng nó hay là không nữa ví như copy, đọc , ghi dữ liệu thì tất yếu là nó vẫn cao rồi,
Nếu là win8 thì ko sao đâu b. Lúc nào WIn8 chỉ số Disk cũng cao như thế. Trừ khi chúng ta mua win7 cũng bị như thế mới lo hư hdd