Dramatically Là Gì

*
Cách mô tả sự tăng/sút trong task 1 IELTS - diemthitotnghiep24h.com

Bạn đang xem: Dramatically là gì

*
*
Tư vấn du học Anh văn
*

Xem thêm: Bố Mẹ Tuổi Này Sinh Con Hợp Tuổi Bố Mẹ 2018 : Bố Mẹ Tuổi Nào Thì Hợp?

*

*

*

hầu hết các bạn luôn “toát mồ hôi hột” mọi khi “chinc chiến” task 1 vì chưa luyện tập rất nhiều cách thức diễn tả khác nhau khi thể hiện chứng trạng “tăng”, “giảm” trên biểu đồ vật, dẫn mang đến biện pháp viết lủng củng với lặp từ. Trong nội dung bài viết này, diemthitotnghiep24h.com vẫn chia sẻ cùng với các bạn một số biện pháp diễn tả khác nhau để dễ ợt thừa “cửa ngõ ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng đụng từ

Động tự không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân những hễ tự này chỉ solo thuần diễn đạt nghĩa “giảm”, chúng phải đi cùng các trạng từ để nhấn mạnh tâm lý. Các trạng từ mà chúng ta nên thực hiện kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động từ bỏ gồm trạng thái: Các đụng từ bỏ này cũng mang nghĩa “giảm” nhưng mà bạn dạng thân nó đang bao quát nghĩa nhấn mạnh rộng, bạn không yêu cầu áp dụng kèm với những trang trường đoản cú chỉ trang thái nữa. Chúng bao gồm: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài sử dụng những hễ từ bỏ nhằm biểu đạt, chúng ta có thể sử dụng các danh trường đoản cú đi kèm cùng với một số tính tự để mô tả một phương pháp đa dạng mẫu mã hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số biện pháp biểu đạt khác

– The price sank lớn new low point

– The price went into free fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went baông xã lớn the 2010 level

– The price fell khổng lồ its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ điều đó, Lúc biểu đạt sự tăng thêm của bảng biểu thiết bị, bạn có thể sử dụng:

a. Sử dụng rượu cồn từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân những hễ từ này chỉ đơn thuần mô tả nghĩa “tăng”, bắt buộc đi cùng những trạng trường đoản cú nhằm nhấn mạnh tâm lý. Các trạng từ nên sử dụng kia là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb tất cả trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các động từ bỏ này cũng mang nghĩa “tăng” tuy thế bạn dạng thân nó vẫn bao quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề rộng.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ bỏ đi kèm cùng với một số tính tự để miêu tả một bí quyết đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số bí quyết diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed lớn a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu cải thiện tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội 4 lần)/ quintupled (cấp 5 lần)

– The price climbed/ soared khổng lồ a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period