ERA LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Era là gì

*
*
*

era
*

era /"iərə/ danh từ thời đại, kỷ nguyênChristian era: công nguyên (địa lý,địa chất) đạimesozoic era: đại trung sinh
kỷEozoic era: kỷ Eozoiera equivalent: kỷ nguyêngeological era: kỷ địa chấtpsychozoic era: kỷ Thđọng tưpsychozoic era: kỷ Nhân sinhsecondary era: kỷ thiết bị haitertiary era: kỷ Đệ tamtertiary era: kỷ Thứ baLĩnh vực: xây dựngkỷ nguyênKainozoic erađại KainozoiKainozoic erađại Tân sinhProterozoic erađại Proterozoieozoic erađại tdiệt sinhera equivalentđạiera equivalentthời đạimodern erathời hiện nay đạiproterozoic erađại nguim sinhsecondary eranguyên ổn đại đệ nhịtransition erađại đưa tiếpthời kỳprohibition era: thời kỳ cấm
*

*

Xem thêm: Sinh Con Cùng Tuổi Bố Mẹ Và Con Cùng Tuổi Có Sao Không ? Sinh Con Cùng Tuổi Với Cả Bố Và Mẹ

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

era

Từ điển Collocation

era noun

ADJ. golden, great the golden era of radio | new | present | modern | bygone, past, previous The room had the elegance of a bygone era. | post-imperial, post-war | Edwardian, Victorian, etc. | Clinton, Thatcher, etc. | Christian, Common the early centuries of the Christian/Comtháng Era

VERB + ERA usher in The fall of the Berlin Wall ushered in a whole new era. | enter, move sầu into lớn The country has entered an era of high unemployment.

ERA + VERB begin | kết thúc

PREPhường. during/in an/the ~ We live in an era of religious uncertainty. | into lớn ~ a practice that has survived inlớn the present era | ~ in a new era in the history of art

PHRASES the beginning/dawn/dawning of a (new) era, be on the threshold of a new era, the over of an era

Từ điển WordNet


n.


English Synonym and Antonym Dictionary

erassyn.: age epoch period

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu