FREAKING OUT LÀ GÌ

quý khách hàng rất có thể rèn luyện 10 cụm từ sau để khả năng nói "siêng nghiệp" nhỏng fan bản ngữ.

Bạn đang xem: Freaking out là gì

1. "Hang in there"

If someone is having difficulties or experiencing a bad situation, telling them to "hang in there" means "keep trying; don’t give up; be patient and things will eventually get better.Nếu ai đó chạm chán khó khăn tốt trải qua trường hợp xấu, bạn có thể đụng vi ên họ bằng nhiều trường đoản cú "hang in there" tức là "cố gắng lên", "đừng bỏ cuộc", nhẫn nhịn thì sẽ sở hữu được kết quả giỏi.

VD:

- In the second half, we just had to lớn hang in there.

2. "My new job rocks! / rules!"

Saying something rocks or rules means it’s really great, awesome, wonderful. khi nói mẫu gì đấy "rocks" tuyệt "rules", tức thị nhiều người đang cảm thấy trang bị đó khôn xiết tuyệt vời.

VD:

- Hey there Joe - you rock!

3. "blow me away"

If something blows you away, it means it completely amazed you. Nếu vật dụng nào đấy "blow you away", nghĩa là sản phẩm công nghệ đó thực sự rất đáng quá bất ngờ.

VD:

- The new technology blew me away = I was blown away by the new công nghệ.

4. "I missed the boat on that one."

If you miss the boat, it means you are too late to lớn get an opportunity, so you chiến bại the chance to participate.

Xem thêm: Top 5 Ví Ethereum Tốt Nhất, Tổng Hợp Các Ví Ethereum (Eth) Tốt Nhất

Nếu chúng ta "miss the boat", Có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ qua một cơ hội làm sao kia vì quá chậm rì rì chân.

5. "We got off on the wrong foot."

To get off on the wrong foot means lớn start something in a bad way. It is often used when two people meet for the first time & have sầu some sort of misunderstanding or disagreement, or their first impression of each other was not a nice one."To get off the wrong foot", bước ra nhầm chơn tình là ban đầu thao tác gì một biện pháp số nhọ. Nó cũng thường được dùng Khi hai người chạm mặt nhau thứ 1 va có một trong những đọc nhầm hoặc bất đồng, hoặc ấn tượng trước tiên của họ về nhau không xuất sắc.

VD:

- Holly"s new secretary really got off on the wrong foot by being rude lớn visitors.

6. "Everytoàn thân was freaking out."

"To freak out" means lớn panic or become very upmix or agitated. "To freak out" tức thị hoảng sợ hoặc bị kích động hoặc cảm thấy cực kỳ buồn

7. "I haven’t done this in a long time. I’m rusty."

You can say "I"m rusty" when you used lớn have good skills or ability lớn do something, but you haven’t done this activity in a long time. Now you’re not as good at it, because you are out of practice.

Quý Khách nói cách khác "I"m rusty" khi từng có tác dụng hoặc năng lực có tác dụng làm cho gì đó, tuy nhiên vì thừa thọ không làm nên nay kỹ năng của bạn không hề tốt như xưa nữa.

8. "Things are still up in the air."

The expression "up in the air" means that plans are still undecided or uncertain; nothing is confirmed.Cụm từ bỏ này có nghĩa là kế hoạch vẫn chưa được quyết định, chưa chắc chắn rằng, chưa có gì được xác nhận cả.

9. "We all have lớn pitch in."

To pitch in means to lớn join an effort and help with something, usually a project that has multiple people working on it. "To pitch in" nghãi là tsi mê gia vào một cuộc hỗ trợ hoặc cố gắng nỗ lực nào kia, thông thường là tsi gia vào một dự án công trình khu vực có rất nhiều người đang thuộc làm cho. 

10. "I’m beat. Time lớn hit the sack."

Saying you are "beat" is a slang way to say you’re tired, & hit the saông xã means lớn go khổng lồ bed. Nói "I"m beat" là một trong phương pháp thông thường để cho biết thêm ai đang cực kỳ mệt mỏi. Còn "hit the sack" tức thị "go lớn bed" - "đi ngủ".

Tkhô cứng Bình