HOLD OFF LÀ GÌ

Chào mừng Quí Khách đã đi vào cùng với Anh Ngữ Cho Người Việt

Rê loài chuột vào ►Facebook Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Facebook Sân Ckhá Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê loài chuột vào ►Blogger Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê con chuột vào ►Blogger Mỗi Ngày Một Chuyện◄ Rê loài chuột vào ►Weebly Gia Đình Anh Ngữ Cho Người Việt◄Rê chuột vào 10 Phrasal Verbs with "HOLD"Hi There!
Phrasal verb là 1 trong rượu cồn trường đoản cú theo sau nó là một trong "particle". "Particle" này có thể chỉ là một trong giới tự hay chỉ là 1 trạng trường đoản cú, hoặc có thể một của từng máy. Nói một phương pháp không giống - Một phrasal verb là một trong những động từ được chuyển đổi nghĩa bao gồm của chúng vì chưng một giới tự hay là 1 trạng từ bỏ hoặc cả nhì đi theo sau. Hầu hết mọi tín đồ nghĩ rằng nó là một trong những giới từ bỏ. Riêng tôi, điều đó không đặc biệt quan trọng nó là 1 trong những giới tự tốt trạng tự. Nói theo lối bình dân, một cách nói đơn giản và dễ dàng nó là một trong hễ trường đoản cú đi kèm với 1 tiểu từ ko đổi khác được ghnghiền lại. Có nhì nhiều loại phrasal verbs; là động từ tách bóc tránh và bắt buộc tách bóc rời - Nếu bóc tránh được cùng đối tượng người sử dụng là một đại danh trường đoản cú, thì đại danh từ này sẽ yêu cầu chen vào thân rượu cồn từ bỏ bao gồm và tiểu từ bỏ kia.

Bạn đang xem: Hold off là gì

Trang Chủ

Thank you, Adam!


Phrasal verbsĐộng từ MeaningNghĩa lấy một ví dụ vào đối thoại
Hold on1. Giữ chặt lấy2. Biểu ai chờ1. You hold on khổng lồ the bar so you don"t fall.2. Hi, may I speak lớn Joe? - Oh, yeah, I"ll get hyên. Hold on.
Hold off Chờ xuất xắc hoãn lạiI will hold off giving you the quiz until I finish explaining everything.
Hold up1. Trì hoãn2. Cướp công ty băng1. The các buổi tiệc nhỏ was held up because not enough people came because of bad weather.2. The robbers walked inkhổng lồ the bank and held up the tellers lớn get their money.
Hold out1. Đưa tay ra2. Đợi dịp giỏi hơn3. Chịu đựng sống4. Ngăn cản5. Đặt hy vọng6. tặng ngay ai đồ gì Ra đề xuất 7. Chừa ra, nhằm lại8. Chờ ai đó1. If I held out my hand, would you take it? 2. I am holding out for more money. I want to lớn hold out for a better offer.3. How long can they hold out without water?4. Her parents held her out of sports because of her health.5. We don"t hold out much hope of finding more survivors.6. I held a bouquet of roses out khổng lồ her. I held out an offer of immunity from prosecution khổng lồ her, but she would not cooperate.7. Pachồng the boxes, but hold out a few blue ones for later.8. You"ve sầu got a key! Why have you been holding out on me?
Hold overHoãn lạiThe wedding ceremony was held over another week.

Xem thêm: Chicago Board Options Exchange ( Cboe Là Gì ? Sàn Giao Dịch Quyền Chọn Chicago, Cboe

Hold against1. Đổ lỗi, suy nghĩ xấu2. Thù, oán thù, hậnI underst& that your oto isn"t working, but don"t hold it against me personally – I didn"t build your car.2. Your brother is mean khổng lồ me, but I can"t hold it against you.
Hold onto1. Bám đem,nạm chặt2. Giữ rước thứ gì đang xuất hiện 1. The mother held onto her daughter"s hand to keep together in the crowd..2. She might be better off holding onlớn her old computer for a year or two.
Hold back1. Do dự2. Hoãn lại3. Giữ lại4. Kiềm chế5. Tại lại lớp, lưu giữ ban1. If you feel lượt thích singing, don"t hold bachồng.2. We hold the các buổi party baông xã lớn a later time.3. We were worried about viewers" reactions, so we held back from broadcasting the show..4. Please hold bachồng your dog.5. My son"s teacher want"s lớn hold hyên back in first grade.
Hold down 1. Đnai lưng xuống2. Hạn chế3. Giữ nhiệm vụ1. They put a cloth on the grass and stones on the edge lớn hold it down.2. Please hold the noise down.3. Vinnie holds down two night jobs as a milkman & doorman.
Hold toTuân thủ theo It was difficult, but he held himself to the terms of the contract.