Information system là gì

Hế lô a ji nô mxe hơi anh em!!! Bài này mình sẽ note về 1 trong số những ngành học có lẽ rằng được google những độc nhất vô nhị trong những năm quay trở lại đây: Hệ thống biết tin quản lí lý, tốt còn được gọi là MIS