Leech Là Gì

Định nghĩa Leech là gì?

Leech là Con đĩa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Leech - một thuật ngữ trực thuộc đội Technology Terms - Công nghệ ban bố.

Bạn đang xem: Leech là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong tính toán thù, nói bình thường, một bé đỉa là một cá thể cống nguồn lực, đường truyền, hoặc dữ liệu thoát ra khỏi một website hoặc một màng lưới, thường một biện pháp phi đạo đức nghề nghiệp. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong bối cảnh mạng (P2P) peer-to-peer. Ở đây, một con đỉa đề cùa đến một cá nhân mua những tập tin hoặc tài liệu cơ mà không cài lên bất kể điều gì để đổi lấy. một tín đồ điều này cũng khá được biết đến như một leecher.

Giải mê thích ý nghĩa

Các leech tính hạn là 1 xuất phát tự động vật hoang dã pesky tra cứu thấy vào hồ nước, mà tích hợp host của chính bản thân mình cùng hút ít huyết. Leeching không hẳn là một trong tiêu thú bất hợp pháp tài nguyên vật dụng tính; đúng ra, nó đề cùa đến câu hỏi áp dụng một số tiền trên mức cho phép của một nguồn lực nhưng mà ko gửi bất cứ điều gì quay lại. lấy ví dụ, vào đội tin USENET, leeching không được xem là phi đạo đức nghề nghiệp như giao thức team tin nào không khái quát sự chia sẻ đồng đẳng của tài liệu. Mọi fan hoàn toàn có thể tự do thoải mái sở hữu về ngẫu nhiên tập tin cơ mà ko share cùng rất hầu hết người dùng không giống. mạng Một P2P. khác - có một mã bất thành văn rằng nếu bạn download về, bạn cũng bắt buộc chia sẻ tài ngulặng của người tiêu dùng nhằm những người khác cũng hoàn toàn có thể tận dụng tối đa những dữ liệu.

Xem thêm: Autodesk Application Manager Là Gì, Cách Sử Dụng Trình Quản Lý Ứng Dụng

Những ví dụ khác của leechers bao gồm:

What is the Leech? - Definition

In computing, generally, a leech is an individual who drains resources, bandwidth, or data off a website or a network, often in an unethical manner. This term is often used in the context of peer-to-peer (P2P) networks. Here, a leech refers to an individual who downloads the files or data without uploading anything in exchange. Such a person is also known as a leecher.

Understanding the Leech

The computing term leech is a derived from the pesky animal found in lakes, which attaches to their hosts and sucks blood. Leeching is not necessarily an illegal consumption of computer resources; rather, it refers khổng lồ using an excessive amount of a resources without giving anything baông chồng. For example, in USENET newsgroups, leeching is not considered unethical as the newsgroup protocol does not imply equal sharing of data. People are miễn phí khổng lồ download any tệp tin without sharing the same khổng lồ other users. A P2Phường network is different -- there is an unwritten code that if you download, you should also share your resources so that others can also make use of the data. Other examples of leechers include:

Thuật ngữ liên quan

InternetIntrusion Prevention System (IPS)HackerLurkerBandwidthPeer-To-Peer Network (P2P. Network)TorrentWi-Fi Protected Access (WPA)Banker TrojanBinder

Source: Leech là gì? Technology Dictionary - diemthitotnghiep24h.com - Techtopedia - Techterm